Strategi

Strategi

En visjon uten strategi forblir en illusjon

Strategi er som et kart – det er lett å trå feil uten. Vår partner i Kreativ Industri fokuserer på en god balanse mellom kunnskap og kreativitet i strategiarbeid for kunder. På denne måten kan en lettere tenke nytt, samtidig som en tar valg basert på kunnskap.

Prosessledelse

Trenger du hjelp til de gode prosessene når nye planer og strategier skal legges? Kreativ Industri har mye erfaring med prosessledelse og bruker prosessverktøy i samspill med deltagernes erfaringer og idéer.

Forretningsutvikling

Ønsker du å utvikle bedriften din? Utnytte potensialet og øke lønnsomheten? Kreativ Industri har rådgivere som kan hjelpe. En av Kreativ Industris styrker er deres ansattes erfaring med å være gründere og ledere i ulike bransjer, og dette tar de videre i arbeidet med forretningsutvikling.

Plan og strategi

Kreativ Industri bistår i planarbeid og tror mer på tydelige mål, vel begrunnede valg og presise strategier enn veldig lange plandokumenter. I tillegg er det smart med en plan for gjennomføring og muligheten for måling av resultater underveis. Noen ganger er også prosessen like viktig som selve planen.

Interessert i noe annet?

Eller kan strategien tas et steg videre med visuell identitet, foto, eller nettside? Les mer om de ulike tjenestene vi kan levere ved å trykke deg videre på de andre kategoriene.

Visuell identitet

 • Logo
 • Farger og fonter
 • Emballasje
 • Designmanual
Les mer

Foto

 • Produkt
 • Konsept
 • Portrett
 • Natur
Les mer

Markedsføring

 • Merkevareprosess
 • Markedsplanlegging
 • Opplæring og kurs
Les mer

Trykksaker

 • Bokdesign
 • Brosjyrer
 • Visittkort
Les mer

Web

 • Nettside
 • Nettbutikk
 • Apputvikling
Les mer