Visuell identitet

Visuell identitet

En helhetlig grafisk profil

Hensikten med en felles visuell identitet for en bedrift er å fremstå samlet og helhetlig ovenfor samarbeidspartnere, kunder og samfunnet for øvrig. Den visuelle identiteten innebærer at logo, farger, fonter, foto og grafiske elementer skal brukes på en tydelig definert måte. En identitet kan bestå av kun logo, farger og fonter, eller en større pakke som også inkluderer merkevarestrategi, foto, trykksaker og nettside mm.

Logo

En logo skal representere hele bedriften utad. Verdiene, de overordnede målene og profesjonaliteten rundt bedriften skal gjenspeiles i et samlet element. Logoen kommer til å utformes slik at den kan brukes både i profilens utvalgte farger, i tillegg til sort og hvit farge. Utover utforming av logo inneholder leveransen ferdige logofiler tilpasset bruk på ulike flater, både til trykk og digitalt.

fargepalett

For å styrke den visuelle profilen skal det være en konsekvent bruk av egen fargepalett. Ved å holde seg til denne oppnår man god gjenkjennelighet og et konstant uttrykk. Alle fargekoder blir definerte til ulik bruk.

emballasje

Om dine varer trenger emballasje så kan vi tilpasse design til ulike produkter, alt fra enkle poser til mer komplekse esker, flasker eller bokser. Alltid med miljøhensyn i bakhodet når vi velger materialer.

profilmateriale

Den grafiske profilen kan brukes på det meste. Tenk visittkort, brosjyrer, skilting, bildekor, sosiale medier, bekledning og nettside. Basert på bedriftens behov velger vi ut en strategi for profilens bruk.

designmanual

Designmanualen skal samle alle elementene som er laget til den grafiske profilen og gi en detaljert beskrivelse for bruk av den. Vi leverer passordbeskyttede online manualer med nedlastbare filer.